Cao Horeca

Een cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst, waarvan de horeca in Nederland er twee kent; de KHN (koninklijke horeca Nederland) en de NHG (Nederlands horeca gilde). Deze cao’s zijn in feite contracten waarin alles staat vastgelegd op het gebied van vakantiedagen, hoogte van salarissen, overwerk en het pensioen.
Het cao voor de horeca is tot stand gekomen door onderhandelingen tussen enerzijds de vakbond, die handelt namens de werknemers, anderzijds de werkgeversvereniging, die op hun beurt handelen voor de werkgevers in de horecasector. Leden van een vakbond kunnen na de onderhandelingen over het cao voor de horeca stemmen over het resultaat. Let wel, het cao voor de horeca is een overkoepelend contract en geldt uiteindelijk voor zowel leden, als niet-leden van de vakbond.

Naast een overkoepelend horeca cao, is het mogelijk, dat de werkgever individuele afspraken maakt met werknemers. Bijvoorbeeld over de hoogte van een beginsalaris of bonussen die gedurende een bepaalde periode kunnen worden verdiend. Dergelijke afspraken komen vaak in een aanstellingsbrief van de werknemer te staan.
Zoals gezegd maken de werkgeversorganisatie en de vakbond een collectieve arbeidsovereenkomst, waarna alle bedrijven die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie zich horen te houden aan deze overeenkomst. Bedrijven die niet zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie, kunnen hun eigen regels opstellen en hoeven zich niet aan het cao voor de horeca te houden. Pas wanneer de overheid, het Ministerie van Sociale Zaken een cao ‘Algemeen Verbindend Verklaard’, dienen alle bedrijven zich hieraan te houden.

Op deze website vind je meer informatie over de werking van het cao voor horeca, te denken aan de loontabel, de werking van de opzegtermijn, etc. Eveneens vindt u op onze homepage een volledige beschrijving van het cao voor horecapersoneel. Handig, als u wilt weten aan welke regels uw werkgever zich dient te houden en wat uw rechten zijn op de werkvloer.

De looptijd van de cao horeca was tot en met 31 december 2013.
Aangezien er op 1 januari 2014 geen nieuwe cao is overeengekomen, is de cao automatisch verlengd tot 1 april 2014.

De volledige CAO van de horeca kunt u hieronder bekijken.
Of open de horeca cao in volledig scherm door hier te klikken.